17. 10. 2019.
Prva od četiri javne rasprave o predlozima izmena tri zakonakoja se bave funkcionisanjem političkog sistema, održana je u Beogradu. Izmene bi trebalo da dovedu do unapređenja opšteg izbornog procesa...
Subscribe to srbijaizbori.com;vesti;zakon