12. 03. 2019.
Beograd -- Novi Zakon o političkim strankama čija je priprema u toku predviđa da se partija koja ne izađe na izbore u roku od osam godina briše iz registra. Kako pišu "Večernje novosti", jedna od...
Subscribe to srbijaizbori.com;vesti;stranke;zakon