Građani ocenili predsednika i Vladu Srbije
26. 04. 2018.
Beograd -- Prema istraživanju NVO Institut za evropske poslove, u saradnji sa Ninamedijom, građani su najvišu prosečnu ocenu dali predsedniku Aleksandru Vučiću - 3,90. Rad Vlade Srbije ocenjen je...
Subscribe to srbijaizbori.com;vesti;istraživanja;