17. 11. 2021.
Advokat Rodoljub Šabić ocenio je danas da se ukidanjem cenzusa za izlazak potrebnog broja građana na referendum za promenu Ustava, šta se predviđa novim predlogom zakona, referendum čini neozbiljnim...
17. 11. 2021.
Advokat Rodoljub Šabić ocenio je danas da se ukidanjem cenzusa za izlazak potrebnog broja građana na referendum za promenu Ustava, šta se predviđa novim predlogom zakona, referendum čini neozbiljnim...
Subscribe to srbijaizbori.com;referendum;vesti