Dragan Đilas - Srbija  izbori
30. 01. 2018.
Beograd -- Gradska izborna komisija proglasila je izbornu listu broj 11 "Dragan Đilas - Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju!", koju je podnela istoimena Grupa građana. Jednoglasno je usvojeno i...
Subscribe to srbijaizbori.com; vetsi; proglašena; lista; đilas; izbori; beograd;