23. 01. 2018.
Tri decenije višestranačja u Srbiji pokazuju da ideologija nije ključna za formiranje izbornih koalicija. Takvi primeri najuočljiviji su pred lokalne izbore. Beograđani će tako moći da glasaju za...
Subscribe to srbijaizbori.com; vesti; cenzus; cilj; beograd;