Pokret Veterana - Srbija izbori
02. 12. 2015.
Pokret Veterana (PV) je politička stranka građana koji prihvataju i ostvaruju osnovne vrednosti, ideje i ciljeve Programa i politike POKRETA VETERANA nastala udruživanjem boraca, invalida, članova...
Subscribe to srbijaizbori.com;  pv;   politicke partije;