03. 03. 2012.
Lider Liberalno demokratske partije, Čedomir Jovanović je istakao da se zajedničkim održavanjem predsedničkih i parlamentarnih izbora smanjuje cena koja se treba platiti zbog buduće koalicije...
Subscribe to srbijaizbori.com; lider; ldp; zajedničkim; održavanjem; izbora; predsedničkih; parlamentarnih;