Žene i izborna kampanja
29. 03. 2016.
Izborna kampanja je lov na birače. Osnovna funkcija izborne kampanje je da osigura podršku birača partiji ili kadidatu. Kako je osnovni cilj mobilizacija birača, političke partije neretko akcenat...
Subscribe to srbijaizbori.com; kolumna; žene; izbori2016