Vlada Srbije - Srbija izbori
16. 05. 2016.
Situacija u regionu trebalo bi da predstavlja jasnu poruku za spoljnu politiku buduće srpske vlade da neće biti nimalo lako. Analitičari ocenjuju da će najveći izazov spoljne politike biti...
Subscribe to srbijaizbori.com; izbori2016; spoljni;poslovi; ministar