Logo Komunističke partije - Srbija izbori
25. 11. 2015.
Komunistička partija — Josip Broz (skraćeno KP) je opoziciona vanparlamentarna politička partija u Republici Srbiji. Osnovana je na osnivačkom kongresu u Beogradu, 28. novembra 2010. godine,...
Logo Bogate Srbije - Srbija izbori
25. 11. 2015.
Bogata Srbija - pokret poljoprivrednika i privrednika (skraćeno: "Bogata Srbija") je politička partija u Srbiji, osnovana 5. jun 2011. godine, čiji je osnivač i sadašnji predsednik političke partije...
Logo Demohrišćanske stranke Srbije - Srbija izbori
25. 11. 2015.
Demohrišćanska stranka Srbije je osnovana 6.maja 1997. godine. Kao svoj vrhovni interes DHSS ističe demokratsku parlamentarnu državu organizovanu prema najvišim standardima evropske demokratije...
Logo Socijaldemokratske stranke - Srbija izbori
24. 11. 2015.
Socijаldemokrаtskа strаnkа neformаlno je osnovаnа početkom februаrа 2014. godine pod imenom Novа demokrаtskа strаnkа, dа bi potom uzelа svoje prvo učešće nа republičkim izborimа. Nаšа koаlicionа...
Logo Nove stranke - Srbija izbori
24. 11. 2015.
Osnovni principi i načela delovanja Stranke su sloboda, demokratija, vladavina prava, uključenost svih članica i članova u rad Stranke, ravnopravnost, odgovornost i otvorenost u radu. Programski...
Ujedinjena seljačka stranka - Srbija izbori
24. 11. 2015.
Na Sretenje – 15. februara 2000. godine u Beogradu je osnovana UJEDINjENA SELjAČKA STRANKA. Predstavnici tri male, seljačke stranke stopile su se u jednu stranku. Na osnivačkoj skupštini pokojni...

Pages

Subscribe to Političke partije