BDZ logo - Srbija izbori
30. 11. 2015.
Bošnjačka demokratska zajednica je politička stranka, slobodno i dobrovoljno udruženih članova, osnovana radi ostarivanja političkih ciljeva, demokratskim oblikovanjem političke volje građana i...
BDSS logo - Srbija izbori
30. 11. 2015.
Bošnjačka demokratska stranka Sandžaka (BDSS), je jedna od političkih stranaka sandžačkih Bošnjaka. Osnovana je 15. juna 1996. godine u Novom Pazaru. Osnivač i predsjednik stranke je Esad...
SNP logo - Srbija izbori
30. 11. 2015.
Sandžačka narodna partija je osnovana 2009. godine. Zalaže s za: - Jedinstvo pripadnika Bošnjačke nacionalne manjine kada je u pitanju ostvarivanje nacionalnih interesa, - ekonomski prosperitet...
DSHV logo - Srbija izbori
30. 11. 2015.
Demokratski savez Hrvata u Vojvodini (DSHV) politička organizacija vojvođanskih Hrvata. Statutom je određena kao institucija „u kojoj se oblikuju, izražavaju i zastupaju kolektivni interesi Hrvata u...
SDP logo - Srbija izbori
30. 11. 2015.
Sandžačka demokratska partija je politička stranka u Srbiji koja pretežno okuplja Bošnjake iz Sandžaka. Nastala je 1996. izdvajanjem iz Stranke demokratske akcije Sandžaka, a vođa joj je Rešad Hodžić...
Nijedan od ponuđenih odgovara - Srbija izbori
29. 11. 2015.
Nijedan od ponuđenih odgovora (skraćeno NOPO) je bivša parlamentarna politička stranka u Srbiji, pro forme registrovana kao partija koja zastupa vlašku nacionalnu manjinu. Prva osnivačka skupština...

Pages

Subscribe to Političke partije