SZS - Srbija izbori

Puno ime stranke je Stranka za Sandžak (SZS). Stranka je jedinstvena politička organizacija koja deluje na teritoriji države, u skladu sa zakonskim propisima. Sedište Stranke je u Novom Pazaru.

Programski ciljevi Stranke su:

- predstavljanje i zastupanje interesa Bošnjaka, kao i zaštitа i unapređenje njihovih prava u skladu sa ustavom, zakonom i međunarodnim standardima.

- demokratizacija društva u svim sferama života,

- prihvatanje savremenih ideja i principa demokratije,

- afirmacija ljudskih prava i sloboda,

- izgradnja demokratskog sistema vlasti, a borba protiv autoritarnosti i diktature,

- decentralizacija države,

- afirmacija države u kojoj će biti zajamčena sloboda, jednakost, pravednost, mir, sigurnost i sva druga ljudska prava i slobode utvrđene ustavom i međunarodnim aktima,

- ravnopravnost bošnjačke zajednice, afirmacija prava bošnjačke zajednice i očuvanje identiteta bošnjačke zajednice,

- razvoj i unapređenjeu kulture, školstva, istorije, tradicije, odnosno bošnjačke univerzalne duhovnosti,

- zalaganje za uspostavu mehanizama efikasne zaštite prava bošnjačke zajednice,

- delotvorno učešće bošnjačkih predstavnika u vlasti na državnom nivou,

- zalaganje za jednakost žene i muškarca u društvenom i političkom životu,

- borba protiv ekstremizama bilo koje vrste,

- razvijanje prosperitetne tržišne ekonomije, uz punu zaštitu vlasničkih prava,

- izgrađivanje odnosa države sa svim demokratskim međunarodnim organizacijama uz uzajamno poštovanje suveriniteta i jednakosti na principima Povelje Ujedinjenih Nacija i međunarodnog pravnog poretka,

- zalaganje za integraciom i učešćem države, na principima jednakosti, u međunarodne političke, ekonomske, finansijske i druge asocijacije,

- zalaganje protiv upotrebe sile i nasilja u cilju postizanja ili nametanja političkih ciljeva i rešenja,

- očuvanje integriteta i nepovredivosti granica.

Stranka se zalaže za pravedno rešenje ustavno-pravnog statusa bošnjačkog naroda u Srbiji i statusa Sandžaka.

Svoje ciljeve Stranka ostvaruje učešćem u predizbornim i izbornim postupcima na svim nivoima, učešćem u vlasti ili zakonitim delovanjem u opoziciji, kao i kroz druge oblike i načine političkog delovanja u skladu sa ustavom i zakonom. Delovanje i rad Stranke je javan.

Izvor: www.szs.rs

Kategorije: