Regulatorno telo za elektronske medije - Srbija izbori

Savet REM je utvrdio da su u predizbornom spotu predsedničkog kandidata Vuka Jeremića povređene odrebe Zakona o oglašavanju.

Kako se navodi u saopštenju, REM je, na osnovu zahteva RTS, Hepi TV, TV Prve i N1, za dostavljanje mišljenja o sadržaju spota pod nazivom "Prijatelji", utvrdio da je u njemu povređena odredba člana 15 Zakona o oglašavanju, koja kaže da se politička poruka u kojoj se može utvrditi ili prepoznati identitet nekog lica, može objaviti u programu jedino uz prethodni pristanak tog lica.

"U konkretnom slučaju, predmetna oglasna poruka sadrži fotografski i video zapis lika Aleksandra Vučića, te se ista može objaviti jedino uz njegov prethodni pristanak", ističe se u saopštenju.

Na istoj sednici Savet REM-a je razmatrao i zahtev RTS za dostavljanje mišljenja o sadržaju političkih oglasnih poruka Jeremića, koje su dostavljene pod nazivom "Istina a ne laži", "Dostojanstvo a ne poniženje", "Iskrenost a ne gluma", "Rešenja a ne lažna obećanja" i "Sloboda a ne strah", i utvrdio da su ti spotovi u suprotnosti sa članom 14 Zakona o oglašavanju.

"Upozoravaju se pružaoci medijskih usluga da je objavljivanje ovakvih ili sličnih oglasnih poruka, bez pribavljanja prethodnog pristanka lica na koje se lično dobro odnosi, u suprotnosti sa odredbom clana 15 stav 1 Zakona o oglašavanju, kao i da objavljivanje oglasnih poruka koje su u suprotnosti sa odredbom clana 14 Zakona o oglašavanju, predstavlja osnov za pokretanje postupka izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima", ističe se u saopštenju.

Izvor: www.b92.net

Kategorije: