Pokret Veterana - Srbija izbori

Pokret Veterana (PV) je politička stranka građana koji prihvataju i ostvaruju osnovne vrednosti, ideje i ciljeve Programa i politike POKRETA VETERANA nastala udruživanjem boraca, invalida, članova porodica poginulih boraca i ostalih građana, sa ciljem očuvanja i širenja slobodarskih ideja i patriotskih tradicija Srbije.
Programski ciljevi političke stranke su afirmacija i ostvarivanje :
- ljudskih sloboda i građanskih prava,
- demokratije, socijalne pravde i solidarnosti,
- mira, tolerancije i ravnopravnosti ljudi i naroda,
- razvoja pravno uređene države i državnih institucija,
- potpune pravne regulative veteranske populacije.

Osnov organizacije i delovanje političke stranke zasniva se na sledećim načelima :

- teritorijalnom i funkcionalnom organizovanju,
- punoj autonomiji organa,
- potpunoj odgovornosti organa,
- demokratskom odlučivanju i zaštitom prava manjine,
- obezbeđenju koordinacije i pravovremenog informisanja u procesu donošenja i sprovođenja odluka,
- povezivanje organa političke stranke i organa vlasti u kojoj učestvuju članovi političke stranke,
- uvažavanje inicijative svih članova i organa političke stranke.

Programske ciljeve politička stranka ostvaruje delovanjem u javnom životu i vršenjem vlasti. Politička stranka sarađuje sa drugim političkim strankama, organizacijama, pokretima, humanitarnim organizacijama i udruženjima demokratskih načela i ciljeva, kako u zemlji tako i u inostranstvu.
Mogući oblici delovanja političke stranke su trajne ili povremene političke koalicije.
Politička stranka radi i deluje javno. Javnost rada i delovanje organa i članstva ostvaruje se na javnim skupovima, tribinama, putem internet prezentacija i na druge načine.
Organi političke stranke odlučuju o oblicima komunikacije sa javnošću.

Izvor: www.pv.rs

Kategorije: